VỊ TRÍ XUẤT HIỆN

Xuất hiện ở 4 vị trí đầu tiên trên Google tìm kiếm

THEO DÕI KẾT QUẢ

Dễ dàng tính toán hơn chi phí và doanh thu với báo cáo từ Google mỗi ngày

SỐ LƯỢNG TỪ KHOÁ

Có thể nhắm nhiều từ khóa cùng một lúc với nhiều chiến dịch có mục tiêu khác nhau

THỜI GIAN

Thời gian để xuất hiện trên top rất nhanh (chỉ sau 5 phút xét duyệt) khi đội kỹ thuật chạy quảng cáo có kinh nghiệm